สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

เนื้อหา

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในการนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษแก่สมาชิกสมาคมฯ และมอบประกาศเกียรติบัตรตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ จำนวน 8 ราย  ในการประชุมครั้งนี้สมาคมฯ ได้จัดการสัมมนา 2 เรื่อง ได้แก่ 1. การสัมมนาเรื่อง “ช่องทางการขยายธุรกิจกับการขนส่งสินค้าผ่านแดน/ข้ามแดน” 2. การสัมมนาเรื่อง “การบริหารและการป้องกันความเสี่ยงของอาชีพตัวแทนออกของในความรับผิดทางกฎหมาย เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม
 

Copyright 2013. TLCB. All rights reserved.

Top Desktop version